Terms and Conditions

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.aynokom.com   Websitesi Üyelik Sözleşmesi


1. Taraflar

Tüm ekleriyle birlikte İşbu üyelik sözleşmesi www.aynokom.com sitesi
hizmetlerinin kullanım şartlarını ve site kullanımına ilişkin diğer sair
açıklama ve bilgileri içererek ve site hizmetlerimizden işbu sözleşmede
ve eklerinde yer alan tüm şartlara ve ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde
faydalanacağını kabul, taahhüt ve beyan eden, www.aynokom.com
websitesine üye olmaya elektronik olarak onay veren ‘Üye’ ile Sakarya
Teknokent Esentepe Mah. Akademi Yolu sokak Teknoloji Geliştirme
Bölgesi Sitesi A Blok No:10A/B04 Serdivan/SAKARYA- TÜRKİYE
merkezli BİNOPLUS Yazılım Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
SİTEMİZE ÜYE OLARAK, ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE TÜM
EKLERİNİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE
HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI
KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

 

2. Tanımlar

Binoplus: BİNOPLUS Yazılım Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Site: www.aynokom.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt
alan adlarından oluşan web sitesi
Kullanıcı: Siteye çevrimiçi ortamda erişen her gerçek ve tüzel kişi
Üye: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmetlerden, işbu Kullanıcı
Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde sınırlı olarak yararlanan her
bireysel ve kurumsal, gerçek ve tüzel kişiler.
Kurumsal Üye: Siteye üye olan ve site üzerinde sunulan hizmetlerden
işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan,
ticari faaliyet gösteren üyedir.
Kısaca Binoplus Hizmetleri: Binoplus www.aynokom.com alan adlı
çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup, her türden ve
sektörden yerli şirketler ve çeşitli ülkelerdeki yabancı ticari şirketleri ve
tacirleri ayrıca amacı ticari olan ve olmayan tüm kurumları elektronik
bir platformda biraraya getirerek birbirleriyle ticaret yapma veya
birbirlerine karşılıklı ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma,
teklif verme, teklif alma, iş ortaklığı ve sair her türlü iş imkanı sunan
sanal bir platform sağlamaktadır.
Binoplus Arayüzü: Başta Binoplus ve ücretli üyeler tarafından
oluşturulan içeriğin kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve
Binoplus Veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla kullanıcılar
tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Binoplus’a ait olan
tasarımlar içerisinde site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin
gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet
sayfaları.
Binoplus Veritabanı : Site dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı,
tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Binoplus’a ait olan 5846
Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden
yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve
hizmetlere ilişkin Binoplus tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı
ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir.
Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan
kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Binoplus tarafından açıklanan
her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. “Üye” bahsi geçen
beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul,
beyan ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik ve Site Hizmetlerini Kullanım Şartları

Üyelik, Site›nin ilgili bölümünden, üye olmak isteyen kişi tarafından
Site’ye üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle ve ücretli
üyelik istenen bölümlerde ilgili ücret ödenerek kayıt işleminin yaptırılması
ve Binoplus tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik
işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’de tanımlanan üye
olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
Siteye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak, tüzel kişi üyeler için
tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve Binoplus tarafından,
geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış
olmamak gerekmektedir. Ayrıca Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda
belirtildiği gibi Binoplus tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış
veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin ve tüzel kişiyi temsil
ve ilzam etmeye yetkili olmayanların Site kayıt işlemlerini tamamlamış
olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
Binoplus her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz,
tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı
olarak feshedebilir ve Üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak
durdurabilir. Sitede belirtilen kurallara aykırılık halleri bu duruma bir
örnektir.
Siteye girdiğinizde veya site hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen
işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir.
Üyeler aşağıdaki haller başta olmak üzere websitesini hukuka ve ahlaka
aykırı olarak kullanamayacaktır.
• Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi,
• Websitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya
rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek
amacıyla kullanılması;
• Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu
sözleşme veya eklerinin ihlali,
• Sahte ürünlerin teklifi veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi
fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
• Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından
küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Site
hizmetlerinin kullanılması,
• Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların
listelemesine müdahale edilmesi,
• Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,
• Websitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme
veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
• Binoplus’ın yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya
isminin devredilmesi,
• Spam, talep edilmemiş ve toplu elektronik iletişim yapılması veya
zincirleme e-posta gönderilmesi,
• Siteye veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya
teknolojilerin dağıtımı, yayılması: Üye, Websitesi’nde yaptığı
işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar
vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne
sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme
zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün,
truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve
lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her
türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca kendisine
ayrılan sayfaya robot veya otomatik giriş yöntemleriyle
girmeyeceğini kabul eder.
• Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem
yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik
posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil
yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek
olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların

SAYFA -1-


kullanılması, başka bir Üye›nin hesabının izinsiz kullanılması,
başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere
taraf ya da katılımcı olunması;

• Site altyapısına, sistemine zarar verilmesi,
• Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri
ile girilmesi,
• Kullanıcıların ve üyelerin yazılı ön onayı olmaksızın,
kullanıcıların ve üyelerin e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin
toplanması, saklanması, depo edilmesi
• Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil
ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/
veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı,
dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar
yapılması.
• Sitenin markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi/Üye
ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını
ihlal edecek şekilde kullanıcı/üye isimlerinin belirlenmesi.
Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi
temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz.
Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu
olmayı kabul edersiniz.

İşbu sözleşmeye taraf olmakla, Binoplus’ın site aracılığıyla
kullanıcılar ve üyeler arasında gerçekleşen her türlü iletişimi
ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu
içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle
tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında
gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

• Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya
tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı
niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her
türlü nitelikte işlem yapılması ve sitenin işleyişini manipüle
edecek davranışlarda bulunulması.Websitesinin veya Websitesi
üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım
şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak
kullanılması hukuka aykırı olup; Binoplus’ın ilgili talep, dava ve
takip hakları saklıdır. Siteye giren ve site hizmetlerini kullanan
üye ve kullanıcıların işbu sözleşme hükümlerini ve eklerini
ihlal ettikleri takdirde Binoplus’ın ve diğer kullanıcı ve üyelerin
doğabilecek tüm zararlarından bizzat sorumludurlar.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin
hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili
herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi’nde yer
alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara
ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini,
işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve
onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Üyeler ve Binoplus hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında
ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı
Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık,
temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

c) Binoplus yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi
makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda;
üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya
yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında
olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini Üye kabul ve taahhüt
eder. Bunun haricinde üyenin site üzerinde verdiği ilanlarla
ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını ihlal ettiği
iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca Binoplus’a beyan edilerek
yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; Binoplus
üyenin kendisine bildirdiği ad, soyad veya üye, şirket tüzel kişisi

ise ilgili bilgileri karşı tarafa verebilir.

d) Üyenin, kullanımına sunulan sayfalara erişmek ve Websitesi
üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu
kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta
olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen
üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı
ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından
gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan
sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde
gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği
yolunda herhangi bir defa ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini
ve/veya bu def›i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini
yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder. Üye ve kullanıcıların tüm ihmal ve kusurlarından
dolayı diğer üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya
uğrayabileceği zararlara istinaden Binoplus’ın, doğrudan veya
dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

e) Üyeler, Binoplus’ın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi ve
bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen
veya tamamen bir üçüncü kişiye devredemez.

f) Üyeler Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve
içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan
ve taahhüt ederler. Binoplus, kullanıcı ve üyeler tarafından
Binoplus’a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından
yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin
doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru
ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle
yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve
içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak
hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Zira Binoplus, 6563
sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
uyarınca ‘’aracı hizmet sağlayıcı’’ sıfatını haizdir. Bu sebeple
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun madde 9/1 hükmü ile Elektronik Ticarette
Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında
Yönetmelik madde 6/4 hükmü gereği; Aracı hizmet
sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan
gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri
kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle
ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz
konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
Ancak böyle bir yükümlülüğü olmamasına ve takdiri tamamen
kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dileği zaman
kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme
hakkına sahiptir. Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir görsel,
yazılı ve sair içerikle Binoplus’ın ya da üçüncü kişilerin
haklarını ihlal eden kişiler, Binoplus’a ve/veya söz konusu
üçüncü kişilere karşı sorumludur.

g) Binoplus’ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi
kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde
işlem yapabilirler. Üyelerin, Site dahilinde yaptığı her işlem
ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
Her Kullanıcı, Binoplus ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni
veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek
şekilde, Site dahilinde bulunan yazı, resimleri, metinleri, görsel
ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını,
katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını,
dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile
gerekse de başka yollarla Binoplus ile doğrudan ve/veya
dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder. Binoplus, üyelerin Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/
veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri
faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya
uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı
olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site içeriğin veya
malzemelerin herhangi bir amaç için kullanımı bu sözleşmede
özellikle belirtilmedikçe yasaklanmıştır.

h) Üyeler da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından
Site’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden

SAYFA -2-


dolayı Binoplus, Binoplus çalışanlarının veya yöneticilerinin
sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi
tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin,
görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun
taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin
sorumluluğundadır. Binoplus üyeler de dahil olmak üzere üçüncü
kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini,
doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti
etmemektedir.

i) Binoplus site üzerinde yer alan ilanlar ve site arayüzü ile
ilgili olarak ücretli üyelerin sadece ilgili ilanların içeriklerini
öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve site arayüzünü
kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri
tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak
ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların
başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması,
derlenmesi, işlenmesi, Binoplus üzerindeki ilanlara link verilmesi
de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine Binoplus
tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna
rağmen site veritabanının işbu maddede belirtilen izin verilen
kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Binoplus’ın
gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

j) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya
tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak
şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site’nin işleyişini manipüle
edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Binoplus’ın
uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve
taahhüt eder.

k) Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından
satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme
hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen
satıcının üyeliği, Binoplus tarafından askıya alınabilir veya
iptal edilebilir. Binoplus, marka ve fikri haklar dahil ve fakat
bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet
hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce yapılacak başvuruları
inceleyecektir. Binoplus yapılan başvurular sonucunda,
kullanıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin listelemelerini
kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma
veya iptal etme hakkını saklı tutar.

l) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin, Site’nin mobil ortam
dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul,
beyan ve taahhüt ederler.

m) Binoplus’ın, pazarlama faaliyetlerinde kullanılması amacıyla
kişisel bilgilerinizi yurtiçi ve yurtdışı dahil üçüncü kişilere
satabileceği ve kiralayabileceğini açık bir şekilde kabul, beyan
ve taahhüd etmektesiniz. Binoplus kişisel bilgilerinizi, diğer
kullanıcıların bilgileri ve diğer şirketlerden topladığımız
bilgileri ile birleştirerek hizmetlerimizi, içerik ve tanıtımlarımızı
geliştirmek ve kişileştirilmek amacıyla kullanabilecektir. Ayrıca
Binoplus, 3. kişilerle pazarlık sonucu saptanmış pazarlama amaçlı
tanıtımları gönderebilir. Pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak
veya reklam-kişiselleştirme programında yer almak istemediğiniz
takdirde, Sitedeki ilgili ayarlarınızı değiştirerek veya elektronik
posta da yer alan talimatları izleyerek bu taleplerinizi Binoplus’a
iletebilirsiniz.

n) Binoplus sitede sunulan hizmetleri, ürün ve içerikleri her zaman,
üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına
sahiptir. Binoplus, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve
önel vermeden kullanabilir. Binoplus’ın söz konusu ürün ve/veya
hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi
bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Kurumsal ve bireysel
Üyeler, Binoplus’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri
ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya
düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde Binoplus yapabilir.
Binoplus tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme
taleplerinin, “Kurumsal ve bireysel Üye” tarafından zamanında
yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar,
hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “Kurumsal ve bireysel

Üye”ye aittir.

o) Binoplus üyelerine kendi inisyatifleri doğrultusunda, Binoplus
tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını
almalarına imkan sağlamaktadır. Üyeler, her türlü bilgilendirme
ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site’nin faaliyet
gösterdiği her mecrada Binoplus tarafından gönderilmesine
onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler,
kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım
mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına
sahiptiler.

p) Binoplus, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam
dışında da Kurumsal veya bireysel Üye olma aşamasında
talep edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-mail
adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; sms, e-mail, site
içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve
bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama
faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya
gerektiğinde “Kurumsal ve bireysel Üye” ile temas kurmak,
süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı
oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir,
Binoplus’ın işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu
firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

q) Üyeler kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart
ve koşulda başka bir üyeye devredemez veya hiçbir şekilde
kullanımına izin veremezler. Üyenin kendisi için oluşturulmuş
üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması
halinde Üyeler Binoplus’ın tek taraflı olarak ve ihbarda
bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve üyenin üyeliğine son
verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

r) Üyeler, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı
halinde Binoplus’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda,
Binoplus’ın doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.

s) Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal
düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat,
tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri
ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı,
kabul beyan ve taahhüt etmiş olmaktasınız.

t) Binoplus işbu sözleşmeyi ya da güncellenmiş maddeleri www.
aynokom.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman
değiştirebilir.

Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem
değiştirilebilirler. Değişiklikler www.aynokom.com sitesinde ve
mobil uygulamasında yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.
İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda,
ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Binoplus tarafından talep
edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef
olacağınızı kabul etmektesiniz.

6. Alıcı ve Tedarikçi/Satıcı Arasındaki Görüşmeler

Binoplus, site üzerinden alıcı ve satıcı firmaların, ürün ve
hizmet alım satımı konusunda karşılıklı teklif alıp verme ve bu hususlarla
alakalı özel görüşmelerine imkan sağlayan bir platform sunar. Binoplus
özel görüşmelerde ne satıcıyı ne de alıcıyı temsil etmez. Binoplus Site
üzerinde satış ve/veya tanıtım amaçlı sergilenen ürün ve hizmetlerin
mevcudiyetinden, bir satışın tamamlanması için tedarikçilerin varlığından
veya satın alacak olan alıcının mevcudiyetinden, alım-satım-tanıtıma
konu ürün veya hizmetin kanuna uygunluğu, güvenliği veya kalitesi
hakkında sorumlu değildir veya kontrol edemez.

Her bir Kullanıcı/üye Siteyi kullanarak yapacağı işlemlerde
mevcut olan riskleri tamamen kabul eder ve bu durumda Site kullanılarak
yapılan çeşitli ürün veya hizmetlere yönelik oluşabilecek zarar veya
sorumluluk risklerini tam olarak üstlenir. Benzer riskler ürünler veya
hizmetlerin yanlış anlaşılmasını içerebildiği gibi, hileli tasarılar, tatmin
etmeyen kalite, karşılanmayan ürün özellikleri, zarar verici veya tehlikeli

SAYFA -3-


ürünler, kanunsuz ürünler, teslimde veya ödemede gecikmeler, hatalı
maliyet analizi, garantinin yerine getirilmemesi, kontrata uyulmaması ve
nakliye kazalarıyla da sınırlı değildir. Bu riskler aynı zamanda üretim,
nakliye, dağıtım, teklif, gösterim, alım, satım ve/veya Site’de gösterilen
veya sunulan ürünler ve hizmetlerin zarar görme risklerini de kapsar
veya Üçüncü Şahıslar Haklarının çiğnendiğini iddia edebilir ve bu riskler
üyelerin kendilerini savunma harcamalarına girmesine veya Üçüncü Şahıs
Haklarının üçüncü şahısların iddiasıyla bağlantılı diğer giderlerine sebep
olabilir. Benzer riskler aynı zamanda Sitedeki Kullanıcılar tarafından
sağlanan ürünlerin Site kullanılarak yapılan alım ve satım işlemleri
sonucunda satılan ürünlerin kullanımından kaynaklanan zararlar veya
sıkıntıların tüketiciler, satınalmacılar, son kullanıcılar veya diğerlerince
suçlamalarını içerebilir. Yukarıda bahsedilen riskler bundan böyle “İşlem
Riskleri” olarak anılacaktır. Her bir Kullanıcı BİNOPLUS’un İşlem
Riskleriyle bağlantılı veya bunların bir sonucu olarak görünen herhangi bir
masraf, iş kaybı, rahatsızlıklar, zararlar, maliyetler, engeller veya hasarlar
için sorumlu tutulmayacağını kabul eder.

7. Ürün Satım Arzında ve Alım Talep ve İlanında Bulunacak Olan Üyeler;

-ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili
olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının
size ait olduğunu, satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz
bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip
olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına
karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt
eder.

-ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu
ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet
üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi
bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya
kötüleştirilmediğini,

-ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya
ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,

-Sitenin diğer Kullanıcılarını dolandırmayacağını ve dolandırmak amaçlı
planların veya diğer kanunsuz amaçların bir parçası olmayacağını,

-Satım arzında bulunan üyelerimiz, ürünlerinin tamamının, Türkiye
Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine
tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Ürünler olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder.

– ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler,
fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan
işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım
mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya
telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak
üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve
yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar
aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı
cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/
ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden
sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü
kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında
herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın Binoplus’a
sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari bir yetki vermekte
olduğunuzu,

– Satıcı, satışa arz ettiği Ürün’ün/Ürünler›in, Yasaklı Ürünler de dahil
olmak üzere, Üyelik Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site’nin
belirli yerlerinde belirtilen, Site’nin ve Site ‘de sunulan Hizmetlerin
kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını
ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

– Binoplus gerekli gördüğü durumlarda Üyeye önceden uyarıda bulunma
gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında)

Üye hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet
Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya
ihbarda bulunabilir. Üye, yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı
olarak Binoplus şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması
durumunda, Binoplus’ı hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep
etmemeyi kabul ve taahhüt eder

– satışa arz ettiğiniz ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından
ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya
hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden
sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

-Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal
düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek
ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.

-Üye olarak, satışa arz ettiğiniz ürün ve/veya hizmetlerle veya site
üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Binoplus’a
yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada
Binoplus’ın sorumlu olmadığını ve Binoplus’ın kendisini savunması için
gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul, beyan
ve taahhüt etmektesiniz.

– Site’de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak
veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye›ye giriş yapmış
Ürünler›in satışa arzı ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik üyelerin
gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Ürünleri
Site’de satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. Binoplus, gümrük
işlemine tabi tutulmamış Ürünler›i, doğrudan yurtdışı satışı olarak
satmak teşebbüsünde bulunan Üyelerin sergilediği Ürünler›i, haberdar
olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti
iadesi yapmaz.

– Satıma arz eden üye Site’de sergilenen Ürünler›in tüm hukuki
sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Binoplus’ın ürün arzı ve satışı
konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki
içinde olmadığını kabul eder.

-Binoplus Sitede yer alan “Üye»lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe
ilişkin «Üye» bilgilerini, «Üye»nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa
ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir.
Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

-Binoplus, Sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme
koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her
zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir;
Binoplus bu mesaj ve içeriği giren “Üye»nin üyeliğine herhangi bir ihbar
yapmadan son verebilir.

-Üye, özellikle tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet,
reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın
herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında
bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin
bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Üye, kendisine ait ilanlarını sitenin ilgili bölümünde detaylı olarak
açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde,
kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte site üzerinden
yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını
yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, sitenin ilgili
bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, işbu sözleşmede belirtilen kural
ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

8. Ücretlendirme

Siteye erişim ve bazı özelliklerin kullanımı tüm üyelere açıktır. Bununla
birlikte, Binoplus önceden haber vermeksizin Site özelliklerinin veya
belli alanların (Ücretli Servisler) erişimini ödemeli Kullanıcılara veya
özel kayıt işlemine sahip Üyelere özgü olmak üzere sınırlandırabilir.
Bİnoplus işbu sözleşme kapsamında veya site üzerinde ücretli olduğu
belirtilen hizmetlerle ve üyelik paketleriyle ilgili hizmet ücretlerini

SAYFA -4-


ve ödeme koşullarını sitenin ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Hizmet
ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra
geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması
halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Sitede
aksi belirtilmediği takdirde, sitedeki ücretli Hizmetler ve ücretli üyelik
paketleri karşılığı alınacak bütün ücretler Amerikan Doları (USD) olarak
hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

9. Diğer Hükümler

• Sorumluluk Sınırı:
İşbu sözleşme içerisinde çok defa ifade ettiğimiz üzere Binoplus site
üzerinden yada sitede görüntülenen herhangi bir bilginin geçerliliği,
kesinliği, doğruluğu, güvenilirliği, kalitesi, stabilitesi, tamlığı ve güncelliği
hakkında garanti veya temsil vermez. Binoplus sitede görüntülenen veya
teklif edilen hizmet veya ürünlerin üretimi, nakliyesi, dağıtımı, teklifi,
gösterimi, satın alınması, satışı veya kullanılmasının hernagi bir üçüncü
kişi haklarını çiğneyip çiğnemediğinin garantisini vermez. Binoplus sitede
görüntülenen ve teklif edilen hiçbir ürün veya hizmete garanti vermez.
Site’den sağlanan veya indirilen herhangi bir materyal her bir Kullanıcının
ve üyenin kendi inisiyatifinde ve riskindedir ve her bir Kullanıcı indirilen
herhangi bir materyalden kaynaklanabilecek veri kaybı veya bilgisayar
sistemine gelecek herhangi bir zarardan doğrudan kendisi sorumludur.
Binoplus veya Site üzerinden Kullanıcı tarafından yazılı veya sözlü
sağlanmış hiçbir tavsiye veya bilginin garantisi yoktur.

• Fikri Mülkiyet Hakları
Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve
bunlara ilişkin olarak Binoplus tarafından oluşturulan her türlü marka,
tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü
fikri mülkiyet hakkı ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm
elemanları (Binoplus’ın telif haklarına tabi çalışmalar dahil) Binoplus’a ait
olarak ve/veya Binoplus tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı
altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar ve üyeler, Binoplus Hizmetlerini,
Binoplus bilgilerini ve Binoplus’ın telif haklarına tabi çalışmalarını
yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz,
bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının
Binoplus’ın Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez;
aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın,
üçüncü kişilerin ve Binoplus’ın uğradıkları doğrudan ve dolaylı tüm
zararlarını karşılamak zorundadırlar.
Binoplus tarafından açıkca yetki verilmediği hallerde Binoplus; Binoplus
hizmetleri, Binoplus bilgileri, Binoplus telif haklarına tabi çalışmaları,
Binoplus ticari markaları, Binoplus ticari görünümü veya bu portal
vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı
tutmaktadır.

• Sözleşme Değişiklikleri
Binoplus tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik
Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her
türlü politika ve sözleşmeyi, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir
zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla
Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik
Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte
geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm
ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. işbu Üyelik Sözleşmesi Üye
tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

• Mücbir Sebep
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik,
grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren
anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları,
sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple
meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına,
sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Binoplus’ın
kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul
olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Binoplus’ın işbu
Üyelik Sözleşmesi›nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller

veya geciktirirse, Binoplus ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen
veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum
işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

• Uygulanacak Hukuk ve yetki
İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu
Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, SAKARYA
Mahkemeleri ve SAKARYA İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı
yetkisinde olacaktır.

• Delil Sözleşmesi
Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Binoplus’ın
resmi defter ve ticari kayıtları ile Binoplus’ın veri tabanında,
sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve
bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini
ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.
maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

• Bildirim
Binoplus, Üye ile Üye›nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik
posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS
göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve
telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

• Üyelik Sözleşmesi›nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği
İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki
anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin
herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya
idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz
olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu
geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik
Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle
yürürlükte kalmaya devam edecektir.

• Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı/üye Site’ye üye olduğu sürece
yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya
devam edecek; Kullanıcı/Üye’ nin üyelik süresinin dolması veya
geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona
ermiş sayılacaktır. Binoplus, Üyelerin ve kullanıcıların işbu Üyelik
Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve
Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ve ilgili yasaları ihlal etmeleri
durumunda ve Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve
Üye ve kullanıcılar, fesih sebebiyle, Binoplus’ın uğradığı tüm zararları
tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
• Üyelik İptali
Ürün alım talebinde ve satım arzında bulunmayacak olan ve ücretli
paketlerden satın almamış olan kullanıcılar/Üyeler diledikleri zaman
üyeliklerini iptal edebilirler.

Gerçek ve Tüzel kişi tacir veya esnaf olup ürün alım talebinde ve ürün
satım arzında bulunacak olan ve ücretli paket satın alan üyelerimiz
Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ilgili hükümleri saklı
kalmak (ayıplı hizmete ilişkin hükümler) kaydıyla tek taraflı olarak işbu
sözleşmeyi feshedip üyeliklerini iptal edemeyeceklerdir. Zira tacirin
basiretsiz olması düşünülemez. Ayrıca Tacirlerin faaliyet konularında
bilgisiz olmaları da düşünülemez. Sitemizde Üyelik paketleri hakkında
detaylı ve kapsamlı bilgiler mevcut olup, paketi satın alan Tacirlerin
işbu hükümleri okumadan paketi satın aldıkları yahut paket içeriği
hakkında detaylı bilgiye sahip olmadıklarını ya da almış oldukları paketin
beklentilerini karşılamadığı iddasında bulunmaları kanun nazarında ve
şirketimiz nazarında geçersiz ve muteberdir.
Gerçek ve Tüzel kişi tacir veya esnaflar için TTK ilgili hükümleri
uygulanacaktır.

SAYFA -5-


Aldığı hizmetin ayıplı olduğunu düşünen yahut temerrüde uğradığını
düşünen ticari üyelerimiz Türk Borçlar Kanunu madde 219-222, 223
Hükmüne ve Türk Ticaret Kanunu madde 23 e dayanan haklarını
kullanmak için; Türk Ticaret Kanunu madde 18/3 hükmü gereği
tarafımıza yapacakları, tarafımızı temerrüde düşürme, sözleşmeyi
feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar ve ihtarları noter aracılığıyla,
taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak
kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapmak zorundadır.

Türk Borçlar Kanunu madde 219 hükmüne göre- Satıcı, alıcıya karşı
herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle
sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan,
kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları
ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik
ayıpların bulunmasından da sorumlu olur.

Üyelerimiz işbu hükümde belirtilen nitelikte bir ayıbın varlığı, üyelik
paketini aldıkları an açıkça belli ise işbu durumu paketi satın aldıktan
sonra 2 gün içerisinde tarafımıza telefon, e posta, kısa mesaj ve
benzeri her türlü iletişim yoluyla tarafımıza bildirmelidir. Tarafımıza
bildirdiğinden sonra 1 hafta içerisinde işbu ayıp şirketimizce
giderilecektir.

Hizmetin ayıplı olduğunu açıkça belli değil ise üye paketi satın aldıktan
sonra 8 gün içerisinde incelemeli ya da incelettirmeli ve bu süre içerisinde
hizmetin ayıplı olduğu ortaya çıkarsa bu durumu yine aynı süre içerisinde
tarafımıza bildirmek zorundadır. Ayıp, üyelik paketinin uzun süreli
kullanımı sonrası tespit edilirse hemen tarafımıza bildirmek zorundadır.

Ticari Elektronik İleti:

Üyelik aşamasında yahut site üzerindeki herhangi bir formun doldurulması
esnasında siz kullanıcılarımızdan birtakım kişisel bilgiler (ad, soyad, şirket/
firma bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi, adres vb.) talep etmekteyiz.
İşbu üyelik sözleşmesinde belirttiğimiz amaç ve kapsam dışında da,
sizden almış olduğumuz ad, soyad, telefon, adres, e-posta gibi bilgileri;
sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım, mal
ve hizmetlerimizi tanıtmak, kampanya bilgileri, işletmemizi tanıtmak,
kutlama, temenni, reklam ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri,
promosyon, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla
veya gerektiğinde Üye ile temas kurmak vb tüm yasal amaçlarımız için
kullanabiliriz. Ayrıca ticari iş ortaklarımız, iştiraklerimiz veya üçüncü
kişilere yönelik tanıtım, reklam, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirme
ve sair amaçlarla da sizlere ticari elektronik ileti gönderebiliriz. İşbu
sözleşmeyi kabul ederek bu tür faaliyetler için sizlere ticari elektronik ileti
gönderme talebimizi açıkça onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Kişisel
veriler aynı zamanda www.aynokom.com süreçlerini iyileştirme amaçlı
araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma, tanıtım, reklam ve pazar
araştırmaları yapmak için ve sair yasal amaçlar için Binoplus’ın işbirliği
içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve
kullanılabilir. Binoplus’ın belirtilen amaçlarla ve süreçlerini iyileştirme
amaçlı araştırmalar ile pazar araştırması yapması ve veritabanı oluşturması
ayrıca tanıtım ve reklam faaliyetleri için Binoplus’ın işbirliği içinde
bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, sizlerin kişisel verilerinizi
iletmemize izin ve onay vermektesiniz.

Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra kendi sayfasındaki
ilgili bölüm aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine
gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir, reddebilir veya
ticari ileti kanallarını değiştirebilirler.

Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Binoplus’ın, kullanıcılara
ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla
sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak
kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler.
İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve
bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe
girmiştir.

10. Yasaklı Ürünler

a) Sağlık Beyanlı Ürünler: Sağlık Bakanlığı’nın aşağıda bilginize
sunulan 25.04.2014 tarihli Bilgilendirme Yazısı gereğince; tanıtımında

sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak
faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili
olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden
ifadeler” içeren ürünlerin tanıtım ve satışı yasaktır.

b) Sağlık Bakanlığı’nın 25.04.2014 tarihli Bilgilendirme Yazısı:
“Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından
hazırlanan 07/06/2013 tarih ve 28670 sayılı “Sağlık Beyanı ile Satışa
Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte” Sağlık
Beyanı; İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu
yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu,
tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler olarak
tanımlanmıştır. Mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanında bulunarak
yapılan ürün tanıtım/satışlarına yönelik olarak uygulanan yaptırımların
arttırılması amacıyla 02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı “Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” a sağlık beyanıyla ilgili madde hükmü eklenmiştir.
İlgili Kanunun 31 inci maddesi 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 18 inci maddesinin
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrası, “Tanıtım veya satışların internet
üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhâl erişimin
engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Yetkili merciden izin
almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım
ve satışını yapanlar hakkında Yirmi Bin Türk Lirasından Üç Yüz Bin
Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde
verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak
uygulanır” şeklinde, aynı Kanunun 32 nci maddesi ise, 1262 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası “Müstahzar olmamakla
beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir
ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya
satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden
yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.” şeklinde
düzenlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda mevzuata aykırı şekilde sağlık
beyanı belirten ürünlerin tanıtım ve satışı yasaktır.”

c) Reçeteyle Satılan İlaçlar : Doktor reçetesiyle verilen ilaçların tanıtımı
veya satışı.
Kültür ve Tabiat Varlıkları: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları
Kanunu kapsamında; “Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Millî
Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait tarihî değer taşıyan
belge ve eşyalar, Mustafa Kemal Atatürk’e ait zatî eşya, evrak, kitap, yazı
ve benzeri taşınırlar” korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları
olarak nitelendirilmektedir. Öncelikle; bu kanun kapsamında yukarıda
ifade edilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının gerekli
olup olmadığının tespiti açısından “Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve
Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili Ve Müzelere Alınmaları Hakkında
Yönetmelikteki” düzenlemeler doğrultusunda tasnif ve tescile tabi tutulur.
Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyen
eserler ise sahiplerine bir belge ile iade edilir. Bu sebeple tasnif ve
tescile ilişkin belgesi olmayan eserlerin www.aynokom.com ‘da satışı
yasaktır. Ayrıca; 2933 Madalya ve Nişanlar Kanunu gereği; Devlet Şeref
Madalyası; Devlet Övünç Madalyası; Devlet Üstün Hizmet Madalyası;
Devlet Savaş Madalyası ve Devlet Nişanı; Cumhuriyet Nişanı; Liyakat
Nişanıları’nın www.aynokom.com ‘da satışı yasaktır.

Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımları: Web ortamında
saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları. Yazılımlara, sunuculara
veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişmeyi sağlayan yazılımlar.
Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik dağıtım sistemlerine/
aygıtlarına yasa dışı erişime olanak sağlayan yazılımlar. Ücretsiz kablo
hizmetleri almak için kablo veya uydu sinyallerini çözen decoder ürünler.
Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve
ürünler.

d) Ateşli silahlar: Kurusıkı, havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi
veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların,
biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü
askeri mühimmatın (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz

SAYFA -6-


mayınlarının v.b.), patlayıcı maddelerin, her türlü kesici ve delici aletin
(kılıç,kama v.b.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak
yapılmış tüm diğer ateşli silahların satışı yasaktır.
Silahlar, tabanca ve tüfekler, mühimmat, balisong bıçaklar, kelebek bıçaklar
ve pirinç muştalar. Silah yapımı ile ilgili her türlü malzeme, tarif, kroki,
çizim benzeri bilgi kaynakları satışı yasaktır. (Oyuncak niteliğinde, boyalı
top, su tabancası, paintball tabancaları satılabilir.) Koleksiyon özelliği olan,
ateşli olmayan, 50 yıl ve öncesinde üretilmiş, kama, hançer, süngü, kın
ve benzeri ürünler satılabilir.Koleksiyon özelliği taşısa dahi ateşli silahlar
satılamaz.

e) Kopya & Korsan Ürünler: Telif hakları kapsamında, her türlü ses,
görüntü taşıyıcılarının bandrolsüz satışı yasaktır. Bandrol yasasından önce
üretilmiş ve ticari ürün kapsamından çıkmış koleksiyon özelliğindeki
plaklar ve kasetler satılabilir.

f) Tütün ve Mamülleri ve Elektronik Sigara: 4207 sayılı Tütün
Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun’un
3. Maddesinin 1., 2., 5., 11. ve 14. fıkraları gereği olarak; Tütün, tütün
mamülleri ve benzeri ürünler ile bu ürünlere ait isim, marka ya da ibare
taşıyan ya da bu ürünlere benzeyen ya da bunları çağrıştıran şekillerde olan
her türden ürünler ve elektronik sigaralar.

g) Alkol: Alkol içeren içeceklerin satışı yasaktır. Boş veya minyatür şişeler,
karafaki gibi koleksiyon malzemeleri ve şarap, şampanya, bira, konyak
yapımında kullanılan malzemeler (Fıçı, mantar vs.) satışı serbesttir.

h) Yasaklı Yayınlar: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını
ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve illegal siyasi
düşünce ve oluşumları övücü dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve
benzeri yayınlara ait ilanlar yasaktır.

ı) Yasaklı Hayvan Türleri: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında
Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American
Stafford cinsi köpekler, Saka, İskete, Florya cinsi kuşlar, Yılan, Timsah vb.
sürüngenler, Örümcek, Akrep, Çiyan vb. eklembacaklılar, Sincap, Tilki,
Kurt,Kirpi, Yabani Tavşan, Ada Tavşanı, Domuz, Saksağan, Bıldırcın,
Keklik, Kaya Güvercini, Çulluk,Sülün, Yaban Kazı gibi av ve yaban
hayvanları sınıfına giren hayvanların satışı yasaktır.

i) Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler: Para karşılığı cinsel ilişki
tanıtımı içeren ilanlar. Yetişkin cinsel fantezi ürünleri ve pornografik
yayınlar (VCD, DVD, VHS, Dergi). Çocuk pornosu veya kabul edilemez
özellikte başka materyaller. (Cinsel eğitim ve benzeri tıbbi yayınlar hariç)

j) Taklit Tasarım Ürünleri: Tasarımcı ürünlerinin kopyaları veya
imitasyonları olan ürünler.

k) Sahte Belgeler: Sahte kimlikler, pasaportlar, diplomalar ve asalet
ünvanları.

l) Trafik Aygıtları: Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti
değiştiriciler ve ilişkili ürünler.

m) Fon & Hisse Senedi: Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan,
borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve
benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.

n) Organ Satışı: İnsan organlarının satışı, organ ticareti suç ve yasaktır.

o) Şans Oyunları: Sonucu belli olmamış şans oyunlarına ait, bilet, kupon
vb. belgeler.

ö) Kişilik Hakları: Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber,
fotoğraf, görüntü, telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi bilgiler.

p) Uyuşturucu ya da Bağımlılık Yaratan Maddeler: Yasal olmayan doğal
ya da kimyasal maddeler, her türlü uyuşturucu madde.

r) Telsiz: “Telekomünikasyon Kurumu” ve “Kısa Mesafe Erişimli Telsiz
Cihazları (KET) Yönetmeliği”ne uygun olmayan ve lisans gerektiren tüm
telsizlerin, www.aynokom.com üzerinden satışı yasaktır.

s) Numaralı Gözlük Çerçevesi, Camı ve Lens Satışları: 5193 sayılı

Optisyenlik Hakkındaki Kanun gereği; numaralı gözlük camı, gözlük
çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü lensi satma yetkisinin
optisyenlik mesleğini icra eden optisyenlere verilmiş olması ve satışın
en yüksek sağlık idaresinden alınan ruhsat çerçevesinde optisyenlik
müessesesi adı altında gerçekleşmesinin zorunlu olması sebebiyle
www.aynokom.com da her türlü lens, numaralı gözlük camı ve gözlük
çerçevesi satışı yasaktır.

ş) İşitme Cihazları: www.aynokom.com ‘da her türlü işitme cihazı
ürünlerinin satışı yasaktır.

t) Veteriner tıbbi ürünleri: www.aynokom.com ‘da her türlü veteriner
tıbbi ürünlerinin satışı yasaktır.
İşbu Üyelik Sözleşmesi BİNOPLUS Yazılım San. İç ve Dış Ticaret
Ltd Şti. ve ………………………………..……………………………
…………….…………………………….. arasında müteakip sahifelerde
yer alan “Genel” ve varsa “ Özel” hükümlerde belirlenen koşullar
çerçevesinde akdedilmiştir.

sozfoto1

SAYFA -7-


sonbas
sonalt

SAYFA -8-