Blog

Aralık 2017

NEWS FROM SOUTH AFRICA

IMF urges Government to reform Governance, Procurement and to tackle Investment Obstacles The International Monetary Fund (IMF) said on Wednesday that SA’s subdued economic growth of just 0.7% for 2017 was not likely to improve much next year. A delegation from the IMF was in South Africa from October 30 to November 8 to discuss recent economic developments. In an ‘end-of-mission’ statement the delegation’s head Ana Lucía Coronel said the IMF thought it unlikely that economic growth would pick up next year. “Despite South Africa’s [...]

Kasım 2017

INVESTMENT OPPORTUNITY

Biogas Plants to provide rural Schools with Electricity Kenya has begun a drive to construct cow dung-fired biogas plants for public schools in nearly half of the towns in the country aimed at cutting heavy cooking costs. The Ministry of Energy Tuesday invited investor bids to build biogas digesters for schools in 22 counties outside Nairobi, Mombasa and Kisumu cities. Biogas is produced by treating biodegradable waste materials such as paper, crops and sewage in a bio-digester – a sealed tank [...]

Mart 2017

Rüzgar ve Güneş Enerji Politikaları, Ürdün

Introduction: Jordan is among the highest in the world in dependency on foreign energy sources, with 96% of the country’s energy needs coming from imported oil and natural gas from neighboring Middle Eastern countries. This complete reliance on foreign oil imports consumes a significant amount of Jordan’s GDP. This led the country to plan investments of $15 billion in renewable and nuclear energy. To further address these problems, the National Energy Strategy for 2007-2020 was created which projects to boost [...]

Orta ve Güney Afrika’da İş Yapmak

Aynokom tarafından 23 Şubatta Sakarya Teknokent Konferans salonunda düzenlenen,  Sakarya ve Kocaeli bölgesinden firmaların katıldığı Afrikada İş Fırsatları Konferansı’nın ilki katılımcalar açısından oldukça verimli ve faydalı oldu. Birleşmiş Milletler (UNDP) uzmanı sayın Ivan Lukas’ ın Orta Asya bölgesiyle ilgili UNDP programlarını tanıtan konuşmasının ardından yaklaşık dört saat süren konferans; Aynokom Orta ve Güney Afrika Bölgesi ortaklarından INTO SA CEO’ su bay Raph Ethner’in sunumunun ardından, Aynokom katılımcı firma yetkililerinin bire bir iş fırsatları üzerine görüşmeleri ile 24 Şubat ta tamamlandı. Konferans katılımcıları Orta [...]

Ocak 2017

Türkiye Serbest Ticaret Anlaşmaları

Genel Bilgi Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) düzenlemelerinin günümüzün gereksinimlerini karşılayamaması ve çok taraflı ticaret düzeninin yeni pazar açılımları konusunda yetersiz kalması, ülkeleri ikili ve bölgesel ticaret anlaşmaları yapmaya yöneltmiş, Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) son dönemde gerek gelişmiş ülkeler arasında, gerekse kuzey-güney ve güney-güney ticari ve ekonomik ilişkilerinde yaygınlaşmıştır. Ülkeler arasındaki STA ağının genişlemesi ile birçok ülke mal tedarikini STA ortaklarından temin ederken, STA ağlarının dışarısında kalan ülkeler tercihli ticaretin sağladığı imkânlardan mahrum kalmıştır. Domino etkisi yaratan bu durum, tüm ülkelerin [...]

Aynokom Güney Afrika’ da

Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen Güney Afrika Cumhuriyeti Gezisi Binoplus açısından son derece verimli geçti. Oda başkanımız sayın Mahmut Kösemusul liderliğinde Johannesbourg ve Capetown Ticaret Odalarıyla B2B toplantılara katılma fırsatı elde ettik. Aynokom Uluslararası Ticaret Platformu tanıtımı, çözüm ve stratejik ortakların geliştirilmesi açısından verimli geçen gezi aynı zamanda Sakaryalı iş adamlarının yeni iş fırsatlarını yakalamalarını sağladı. Johannesburg ve Capetown Ticaret odaları üyeleriyle yaptığımız ikili görüşmelerde aldığımız talepler ülkemizin uluslararası ticarette yakalayabileceği büyük fırsatların varlığını birkez daha gösterdi. Gezi sırasında [...]

Katar

Katar dış ticareti, uluslararası enerji fiyatlarına bağlı olarak şekillenmektedir. Diğer taraftan, tamamlanmış veya sürdürülmekte olan petrol ve gaz sektöründeki yatırımlar, altyapı geliştirme programı, sanayi, eğitim ve turizm sektöründeki yatırımlarla artan ihracat ve ithalata bağlı olarak dış ticaret hacmi son yıllarda katlanarak gelişmektedir. Genel olarak Katar, önemli ölçüde ticaret fazlası vermektedir. 2011 yılında 92 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, 2015 yılında 111 milyar dolara ulaşmıştır. Son yıllarda hızla gelişen ekonomi ile birlikte ithalat artışı ihracat artışından hızlı olarak gelişmişse de, [...]

Tarım ve Gıda, Türkiye

Dicle ve Fırat nehirlerine ev sahipliği yapan Türkiye’nin tarım sektörü bugün antik Mezopotamya’nın zenginliğini yansıtmaktadır. Türkiye, elverişli coğrafi koşulları ve iklimi, geniş ekilebilir toprakları ve su kaynaklarının bolluğu ile tarım ve gıda alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1980’lerin ilk yıllarında başlatılan yeniden yapılandırma çalışmaları, bugün dünya ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline gelen iç piyasanın ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Türkiye, ülkedeki çalışan nüfusunun dörtte birine istihdam sağlayan ve ülke GSYİH’sinin % 7,1’ini oluşturan güçlü bir tarım ve gıda [...]

Gayrimenkul

Avrupa’nın geleceği en parlak gayrimenkul pazarlarından biri olan Türkiye için emlak pazarlarında sıklıkla kullanılan “konum, konum, konum” deyişi ülke için oldukça uygun bir söylemdir. Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’nın kesişim noktasındaki stratejik konumu ve yaklaşık 78 milyonluk nüfusuyla Türkiye, güçlü inşaat sektörünü giderek artan ticari ve sınai üretimiyle bir araya getirerek gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcıları için büyük fırsatlar sunmaktadır. Türkiye gayrimenkul sektörüne ait bazı önemli veriler ve rakamlar şunlardır: Gayrimenkul sektörü, son on yıl içinde GSYİH’nin yaklaşık % 5’ini oluşturmuştur. [...]

Turizm, Türkiye

Dünyanın en popüler 6. turizm merkezi olan ve önümüzdeki birkaç yıl içinde yılda 40 milyondan fazla turisti ağırlamaya hazırlanan Türkiye, geniş yatırım fırsatlarını endüstrinin gerek yerleşmiş gerekse gelişmekte olan alt sektörlerinde sunmaya devam etmektedir. Elverişli konumu, mevcut potansiyeli, mega projeleri ve 2023 yılı için belirlediği iddialı hedefleriyle turizm sektörü, yatak kapasitesini aşan bir hızla büyümeye devam etmektedir. Son yıllarda ülkeye yapılan yatırımlarda dikkat çekici bir artış olmasına rağmen yeni girişimler için hâlâ büyük fırsatlar bulunmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, kültür [...]